Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Programi Home
Prethodna Programi - Kasa Sledeca Programi - Mrezni dijagram

      U današnje vreme, visoka cena toplotne energije (bez obzira da li je dobijena iz uglja, mazuta ili gasa) zahteva da se ona maksimalno racionalno koristi.

      Kod većine toplifikacionih mreža (koje su po pravilu više ili manje razregulisane) deo potrošača se loše greje. Problem se u praksi pokušava rešiti podizanjem temperature razvodne vode u primaru iznad temperature određene kliznim dijagramom. Time se progresivno povećavaju gubici toplote, a dobar deo potrošača ostaje sa lošim grejanjem. Naime, gubitak se ostvaruje kod potrošača koji pregrevaju, a njihov broj je u tom slučaju povećan.

      Za nekoliko gradova u Srbiji urađeni su proračun, analiza i regulacija rada toplifikacionih sistema. U konkretnom slučaju (toplifikacioni sistem od 47 MW) analiza je pokazala da, ako je temperatura razvodne vode 5-10°C iznad temperature zadate kliznim dijagramom, ukupni gubitak toplane samo na nepotrebno potrošenom gorivu se kreće između 180000-240000 EUR za grejnu sezonu, a 42-45% potrošača i dalje ima loše grejanje. Za razmatrani sistem, količina ušteđenog goriva bi bila skoro jednaka dvomesečnoj prosečnoj potrošnji goriva.

      To znači da je neophodno uraditi kvantitativnu regulaciju (po protoku) toplifikacione mreže. Za mreže koje imaju ugrađenu regulacionu armaturu treba izvršiti proveru postojeće regulacione armature i uraditi novu regulaciju.

      Izuzetno brzo i jeftino se može uraditi regulacija, regulacionom armaturom ili ugradnjom prigušnih blendi. Mesto ugradnje i veličina otvora (d0, Kvs) su određeni stvarnom hidraulikom u mreži i dobijaju se na računaru proračunom mreže pomoću programa Toplovod.

Izgled šeme na ekranu, sa alatima za crtanje šeme

 Prikaz piezometarskog dijagrama

Izveštaja o deonicama (u poslednjoj koloni je dat prečnik otvora blende)

      Ceo program prati opširan help - pomoć, kao i video sekvence karakterističnih operacija.

      Program se može prilagoditi konkretnom stanju u Vašem sistemu i Vašim zatevima.

      Za klijente nudimo mogućnost povezivanja preko Interneta. Direktno iz programa možete da pošaljete e-mail sa pitanjem i da u najkraćem vremenskom roku dobijete odgovor,odnosno rešenje problema.

 

      Javite se za besplatnu demonstraciju programa.

 

Prethodna Programi - Kasa Na vrh strane Sledeca Programi - Mrezni dijagram

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana