Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Programi Home
Prethodna Programi - Pregled Sledeca Programi - Kasa
      Prva instalacija programa STR je izvršena 1993 godine. Od tada je program pretrpeo nekoliko verzija što zbog prilagođavanja zakonskim izmenama što zbog prilagođavanja klijentima.

      Program je pisan pod DOS operativnim sistemom tako da može da radi i na slabijim računarima. Rad se ostvaruje preko sistema menija i ekrana za rad sa podacima. Težilo se da operater ima što manje posla oko unosa podataka, tako da se podaci o preduzetniku, artiklima, tarifama, kupcima, dobavljačima i bankama unose samo jednom, a kasnije se samo pozivaju gde su potrebni. 

      Program sadrži sledeće delove:

 • Popis robe
 • Trgovačka knjiga
 • KEPU knjiga
 • Poreska knjiga
 • Knjiga o prometu
 • Poslovna knjiga
 • Kalkulacija
 • Komision - Obrazac KR
 • Komision - Obrazac KR1
 • Knjiga repromaterijala
 • Knjiga osnovnih sredstava
 • Čekovi
 • Fakture
 • Virmani
 • Materijalno

      U svakom od ovih delova možete da vršite unos, prikaz, ispravke i kreiranje izveštaja za pregled na ekranu ili štampaču. Ako je potrebno, program nudi da se posle kreiranja izveštaja, podaci proknjiže u odgovarajuće knjige, tako da ne morate raditi dupli posao. Iz programa možete da kreirate neograničen broj novih radnji. Na kraju godine možete da izvršite automatski popis robe, tako da imate početno stanje za sledeću godinu.

      Zbog sigurnosti podataka iz programa možete da izvršite izvoz podataka na npr. disketu.

      Javite se za besplatnu demonstraciju programa.

      Pogledajte i program Kasa.

Prethodna Programi - Pregled Na vrh strane Sledeca Programi - Kasa

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana