Informaije o agenciji
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Home
O Windows programu 'Plate' O Dos i Windows programu Obracun amortizacije osnovnih sredstava
O DOS programu 'Plate' i o programima 'Kadrovi' i 'Pregled'
O programu za male preduzetnike, komisione i o programu 'Kasa'
O programu za regulaciju toplifikacionih mreza
O programu Mrezni dijagram
O programu za testiranje boja u stomatologiji
O programu za vodjenje marina
O programu za evidenciju reklama u radio stanicama
O programu za vodjenje marina
  ZAPOSLENJE - na promociji i odrzavanju racunarskih programa

 

 

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana