Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Programi Home
Prethodna Programi - Alati Sledeca Programi - Kadrovi
      Prva instalacija programa Plate je izvršena 1992 godine. Zbog svoje specifičnosti ovaj program se stalno menja, jer mora da prati zakonske i interne promene.

      Program je pisan pod DOS operativnim sistemom tako da može da radi i na slabijim računarima. Rad se ostvaruje preko sistema menija i ekrana za rad sa podacima. Težilo se da operater ima što manje posla oko unosa podataka za obračun, tako da se mnogi parametri pamte i primenjuju i na sledeće obračune. Možete da u jednom mesecu imate do devet obračuna akontacije, jednu zaradu i do devet razlika. Izveštaji su podeljeni u dve grupe i mogu se pogledati na ekranu i/ili odštampati na štampaču. Kako je program modularan postoji mogućnost da se program prilagodi konkretnim potrebama Vaše firme.

      Možemo Vam ponuditi novu verziju DOS programa Plate, koja omogućava da se izveštaji štampaju i na novijim štampačima koji se sa računarom povezani preko USB porta (naime DOS kao stariji operativni sistem ne može da 'vidi' USB port). U ovoj verziji se samo virmani zbog svoje specifičnosti štampaju na matričnom štampaču.

      Zbog sigurnosti podataka, iz programa možete da izvršite izvoz podataka na hard disk i/ili disketu.

      Uz program Plate se isporučuje i program Kadrovi za kadrovsku evidenciju radnika. U programu Kadrovi se pored podataka o radniku, koji su potrebni za obračun zarade, nalaze i ostali bitni podaci o evidenciji. Ovi podaci se mogu prilagoditi specifičnim zahtevime Vaše firme.

      Na kraju godine dobro je moći prikazati sve podatke sumarno, po časovima, po neto ili bruto zaradi. To omogućava program Pregled koji se takođe isporučuje zajedno sa programom Plate.

      Cena Dos verzije je od 14.000 dinara. Kako nismo u sistemu PDV-a, na ove cene se ne dodaje porez. Cena mesečnog održavanja je od 3.500 dinara, s tim što je održavanje prvih 4 do 6 meseci, u zavisnosti od varijante, besplatno. Takođe kao jednu od mogućnosti nudimo da iznajmite računarsku aplikaciju za obračun zarada, tada plaćate samo mesečno održavanje. Ovaj način je pogodan za slučaj da već imate računarsku aplikaciju za obračun zarada i želite da pređete na novu aplikaciju bez dodatnih troškova kupovine računarske aplikacije.

      Za klijente nudimo mogućnost modemskog povezivanja. To podrazumeva da klijent može svaku promenu ili rešenje problema dobiti u najkraćem vremenskom roku, nezavisno od lokacije klijenta.

      Javite se za besplatnu demonstraciju programa.

      Windows verzija programa Plate. 

 

 

Prethodna Programi - Alati Na vrh strane Sledeca Programi - Kadrovi

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana