Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Programi Home
      Prva instalacija programa Plate je izvršena 1992 godine. Zbog svoje specifičnosti ovaj program se stalno menja, jer mora da prati zakonske i interne promene.

      Računarske aplikacije za obračun zarada Vam možemo ponuditi u tri varijante. Varijante zavise od platforme na kojoj se radi obračun.

      I. – varijanta, Dos program, pogodan za knjigovodstvene agencije i manja preduzeća. Takođe je pogodan za firme sa starijim - slabijim računarima. 
      II. – varijanta, Dos program prilagođen radu u Window okruženju. Omogućava štampanje izveštaja i na novijim štampačima koji se sa računarom povezuju preko USB porta. 
      III. – varijanta, Windows program. Aplikacija podržava Windows način rada i prilagodljiva je raznim - specifičnim zahtevima klijenata.

      Pri razvijanju aplikacije težilo se da operater ima što manje posla oko unosa podataka za obračun. Podaci se samo jednom unose, mnogi parametri se pamte tako da se mogu primeniti na sledeće obračune. 
      Računarska aplikacija za obračun zarada omogućava da se definišu podaci o radnicima, bankama, organizacionim celinama, opštinama, ... . Inicijalno kreiranje sati rada radnika se vrši automatski. Obustave radnika se kopiraju iz prethodnog meseca tako da su promene minimalne. Kao deo obustava možete da kreirate kredite radnika, gde rate kredita mogu biti iskazane u dinarima ili evrima. 
      U zavisnosti od Vaših potreba u jednom mesecu možete izvršiti jedan ili više obračuna zarada. Zadnji obračun u toku meseca je i konačni, a kako se u njega kumuliraju svi prethodni obračuni iz tog meseca, mogu se ispraviti eventualne greške.
Pored propisanih izveštaja OD, OPJ, PPP, M4, RAD-1, ... , postoji čitav niz dodatnih izveštaja iz kojih možete da vidite potrebne podatke. Za sve isplate koje se vrše na osnovu obračuna zarada postoje kreirani izveštaji za štampanje virmana. Ukoliko imate potrebu za specifičnim izveštajima, njih na Vaš zahtev kreiramo i dodajemo u aplikaciju. 
      Kako kod obračuna zarada ima čestih zakonskih promena, njih rešavamo u najkraćem mogućem roku, tako da Vaš obračun bude urađen na vreme. 
      Cilj nam je da možete brzo i efikasno uz što manje rada izvršiti obračun zarada. Zato Vam stojimo na raspolaganju, da Vam pomognemo kod rešavanja svih problema na koje naiđete pri obračunu.
      Cena Dos verzije je od 14.000 dinara, dok je cena Windows verzije od 29.000 dinara. Kako nismo u sistemu PDV-a, na ove cene se ne dodaje porez. Cena mesečnog održavanja je od 3.500 dinara, s tim što je održavanje prvih 4 do 6 meseci, u zavisnosti od varijante, besplatno. Takođe kao jednu od mogućnosti nudimo da iznajmite računarsku aplikaciju za obračun zarada, tada plaćate samo mesečno održavanje. Ovaj način je pogodan za slučaj da već imate računarsku aplikaciju za obračun zarada i želite da pređete na novu aplikaciju bez dodatnih troškova kupovine računarske aplikacije.
Kao modularni dodatak, koji se može pridodati računarskoj aplikaciji za obračun zarada, nudimo deo za obračun prevoza radnika. 
      Za kupovinu kompleta računarskih aplikacija (obračun zarada i obračun amortizacije osnovnih sredstava) nudimo popust.

      Za klijente nudimo mogućnost modemskog povezivanja. To podrazumeva da klijent može svaku promenu ili rešenje problema dobiti u najkraćem vremenskom roku, nezavisno od lokacije klijenta.

      Javite se za besplatnu demonstraciju programa.

      Obračun amortizacije osnovnih sredstava. 

Na vrh strane

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana