Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Programi Home
      Računarske aplikacije za obračun amortizacije osnovnih sredstava Vam možemo ponuditi u dve varijante. Varijante zavise od platforme na kojoj se radi obračun.

      I. – varijanta, Dos program, pogodan za knjigovodstvene agencije i manja preduzeća. Takođe je pogodan za firme sa starijim - slabijim računarima. 
      II. – varijanta, Windows program. Aplikacija podržava Windows način rada i prilagodljiva je raznim - specifičnim zahtevima klijenata.

      Pri razvijanju aplikacije težilo se da operater ima što manje posla oko unosa podataka za obračun. Podaci se unose samo jednom, mnogi parametri se pamte tako da se mogu primeniti na sledeće obračune. 
      Računarska aplikacija za obračun amortizacije osnovnih sredstava omogućava da se definišu lokacije osnovnih sredstava, amortizacione grupe i podgrupe, kao i konta nabavne i otpisane vrednosti da bi se lakše i sveobuhvatnije uneli podaci o osnovnom sredstvu. 
      Obračun obuhvata obračun knjigovodstvene amortizacije, poreske amortizacije i revalorizaciju osnovnih sredstava. 
Podaci bitni za jedno osnovno sredstvo se mogu videti na kartici osnovnog sredstva. Pored ovog izveštaja postoje izveštaji o osnovnim sredstvima po inventarskom broju, lokaciji, amortizacionoj grupi i podgrupi. Za poresku amortizaciju postoje dva izveštaja, za I grupu i ostale grupe. Pored izveštaja o popisu, za lakše obavljanje samog popisa osnovnih sredstava, možete kreirati popisne liste. Osnovna sredstva koja su rashodovana ili otuđena takođe imaju svoj izveštaj. Ukoliko imate potrebu za specifičnim izveštajima, njih na Vaš zahtev kreiramo i dodajemo u aplikaciju.
      Cilj nam je da možete brzo i efikasno uz što manje rada izvršiti obračun amortizacije osnovnih sredstava. Zato Vam stojimo na raspolaganju, da Vam pomognemo kod rešavanja svih problema na koje naiđete pri obračunu.
      Cena Dos verzije je od 9.000 dinara, dok je cena Windows verzije od 12.500 dinara. Kako nismo u sistemu PDV, na ove cene se ne dodaje porez. Cena mesečnog održavanja je od 1.000 dinara, s tim što je održavanje prvih 4 do 6 meseci, u zavisnosti od varijante, besplatno. Takođe kao jednu od mogućnosti nudimo da iznajmite računarsku aplikaciju za obračun amortizacije osnovnih sredstava, tada plaćate samo mesečno održavanje. Ovaj način je pogodan za slučaj da već imate računarsku aplikaciju za obračun amotizacije osnovnih sredstava i/ili želite da pređete na novu aplikaciju bez dodatnih troškova kupovine računarske aplikacije. 
      Za kupovinu kompleta računarskih aplikacija (obračun zarada i obračun amortizacije osnovnih sredstava) nudimo popust.

      Za klijente nudimo mogućnost modemskog povezivanja. To podrazumeva da klijent može svaku promenu ili rešenje problema dobiti u najkraćem vremenskom roku, nezavisno od lokacije klijenta.

      Javite se za besplatnu demonstraciju programa.

      Windows verzija programa Plate. 

 

Na vrh strane

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana