Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Home
      Agencija 'Hexa' je nastala iz agencije 'Program++', koja je osnovana 1992 godine i bavila se kreiranjem računarskih aplikacija uglavnom iz ekonomskog domena. Februara 2001 godine otvara se nova agencija 'Hexa' koja nastavlja rad prethodne agencije, ali se više specijalizuje za izradu računarskih programa iz tehničkog domena.

      Računarske aplikacije se rade za Windows operativne sisteme. Takođe se mogu kreirati i DOS aplikacije kada to potrebe ili klijent traži. Sa razvojem Interneta počinju se raditi web prezentacije i računarske aplikacije za Web.

info@hexa.co.rs

Zaplovimo novim vodama

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana