Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Programi Home
Prethodna Programi - Enjoy Color Sledeca Programi - Evidencija reklama

      Program za vođenje marine je razvijen pomoću alata za brzo generisanje računarskih aplikacija. Ovo znači da je klijent dobio u vremenski kratkom roku kvalitetnu računarsku aplikaciju prema svojim zahtevima. Razvijeni standardni interfejs omogućava lak i brz unos, pregled, ispravljanje, brisanje i pretraživanje podataka.

Polazni ekran

      Pored podataka o vlasnicima plovila, radnicima, zakupu veza u marini i uplatama zakupa veza, mogu se voditi podaci i o izvršenim radovima na plovilima, kao i o uplati za te radove. Svi uneti podaci se mogu pregledati putem izveštaja kao i odštampati na štampaču. Pojedini izveštaji, pogotovo oni finansijski mogu da se kreiraju i za izabrani period tako da možete da imate potpunu sliku o klijentu koji je kod vas ostavio na čuvanje i održavanje svoje plovilo. Jedan od izveštaja je i ugovor o zakupu veza, koji se automatski kreira na osnovu unetih podataka o zakupu veza.

      Kroz ceo program vas prati help - pomoć, gde je kompletno opisan način rada sa programom.

      Za klijente nudimo mogućnost modemskog povezivanja. To podrazumeva da klijent može svaku promenu ili rešenje problema dobiti u najkraćem vremenskom roku, nezavisno od lokacije klijenta.

 

      Javite se za besplatnu demonstraciju programa.

 

Prethodna Programi - Enjoy Color Na vrh strane Sledeca Programi - Evidencija reklama

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana