Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Programi Home
Prethodna Programi - Toplovod Sledeca Programi - Enjoy Color

      Program Mrežni dijagram je nastao kao potreba savremenog praćenja montaže rotornog bagera SRs 2000x32/5 sa pretovarnom mašinom VR 92±10 i montaže odlagača A2RsB-8500.60.1 u JPRB "Kolubara" Lazarevac. Kada se aktivnosti prate na papirnom mrežnom dijagramu dolazi dosta često do ispravljanja, precrtavanja i dodavanja aktivnosti, tako da on postaje nečitak. Pomoću programa Mrežni dijagram uvek ćete imati aktuelnu verziju gde su izvršena sva potrebna preračunavanja.

      Težilo se da što više akcija pri kreiranju mrežnog dijagrama odrađuje program. Tako da se rad sastoji od unosa podataka o aktivnostima i unosa međuzavisnosti tih aktivnosti. Da bi se smanjio broj mogućih grešaka pri unosu međuzavisnosti, one se unose preko tabele izborom određenog polja. 

Jedan deo tabele međuzavisnosti

      Na osnovu unetih podataka program kreira Gantograf i mrežni dijagram. Gantograf se može videti u tri nivoa preciznosti, po danima, po nedeljama i po mesecima. Za svaku liniju aktivnosti mogu da se dobiju podaci. Linije aktivnosti su obojene crveno ako su kritične ili plavo ako nisu kritične aktivnosti. Za ceo vremenski period koji pokriva Gantograf može da se zadaju neradni dani tako da se dobije realna slika vremenskog toka procesa. Gantograf se može odštampati na štampaču. Ako posedujete kolor štampač linije aktivnosti će biti u crvenoj odnosno plavoj boji.

Gantograf

      Mrežni dijagram se kreira sa aktivnostima u obliku linija i događajima u obliku krugova. Takođe su podržane i fiktivne aktivnosti koje se iscrtavaju isprekidanom linijom. Ako je aktivnost kritična njena linija će imati crvenu boju, tako da sve linije crvene boje kreiraju kritični put. Na osnovu kreiranog mrežnog dijagrama može se dobiti i izveštaj o vremenskim zazorima. Radi preglednijeg rasporeda događaje i aktivnosti možete da pomerate po ekranu. Mrežni dijagram se može odštampati na štampaču. Ako posedujete kolor štampač linije aktivnosti će biti u crvenoj odnosno plavoj boji. Kada počne da se odvija proces za koji je kreiran mrežni dijagram, možete da pratite i da menjate trajanja aktivnosti. Ako npr. neka aktivnost kasni, možete da odmah posle unete promene vidite novokreirani mrežni dijagram i kritični put sa svim potrebnim preračunatim vrednostima.

Mrežni dijagram

      Kroz ceo program vas prati help - pomoć, gde je kompletno opisan način rada sa programom.

      Za klijente nudimo mogućnost modemskog povezivanja. To podrazumeva da klijent može svaku promenu ili rešenje problema dobiti u najkraćem vremenskom roku, nezavisno od lokacije klijenta.

 

      Javite se za besplatnu demonstraciju programa.

 

Prethodna Programi - Toplovod Na vrh strane Sledeca Programi - Enjoy Color

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana