Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Home

      Pružamo usluge inženjeringa i reinženjeringa kod izbora računarskih konfiguracija, povezivanja računara u mrežu, izbora računarskih programa, upgrade operativnih sistema, povezivanje na Internet, sigurnost podataka i mreže, konsalting i još dosta toga.

      Kako računarska industrija veoma brzo napreduje sve je teže da se ona pratiti. Za Vam možemo uštedeti znatna finansijska sredstva, pogotovo kod većih sistema. 

      Na osnovu vaših potreba, vrste posla i finansija, vršimo izbor optimalne konfiguracije sistema računara. Kada se sistem postavi i proradi potrebno je da se on redovno održava. Nudimo Vam mogućnost da to rade naši inženjeri ili da obučimo Vaše administratore sistema. Pored održavanja sistema treba održavati i same računare. Na tom polju možemo ponuditi da u određenim vremenskim intervalima vršimo detaljan pregled i čišćenje računara.

      Kako programi koje koristite na Vašim računarima treba da budu licencirani, nudimo Vam  konsultacije i na tom planu. Takođe ne mala sredstva mogu da se uštede pravilnim izborom tipa licence a da ne morate da strepite od inspekcije.

      Projektovanje računarskih mreža za Vaš efikasniji rad, kao i povezivanje udaljenih lokacija.

      Ako već posedujete računare i/ili računarsku mrežu, možemo Vam pomoći oko prelaska ili upgrade operativnog sistema sa zadržanim svim prethodnim podešavanjima.

      Kod povezivanje na Internet takođe možemo da Vam ponudimo naša rešenja i iskustva. Da bi Vas i drugi mogli videti na Internetu, nudimo Vam izradu Vašeg web sajta, njegovo postavljanje na najbrže servere, prijavljivanje na pretraživače, izveštaje o posećenosti Vašeg sajta. Kao i kod računarskih sistema tako i ovde nudimo održavanje ili obuku za Vaše webmastere.

      Da bi ste zaštitili Vaše računare i/ili mrežu nudimo Vam postavljanje antivirus programa i redovni update sa zaštitama za najnovije viruse.

 

      Javite se za konsultacije.

 

Na vrh strane

Zaplovimo novim vodama

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana