HEXA - Naslovna HEXA - Naslovna HEXA - Naslovna
HEXA
 

  Izrada novih programa prema potrebama i zahtevima klijenata

  Prilagođavanje postojećih programa prema potrebama i zahtevima klijenata

  Prebacivanje vaših podataka iz starih programa u nove programe

  Zajednički dalji razvoj i unapređenje programa

  Održavanje programa i pomoć pri radu - Podrška

Novosti
14.05.2024.
21.03.2023.
07.02.2023.
04.05.2022.
09.09.2021.
15.01.2021.
06.01.2020.
12.02.2019.
21.01.2019.
26.12.2018.
30.08.2018.
14.08.2018.
24.04.2018.
08.04.2018.
15.11.2017.
26.09.2017.
10.05.2017.
24.01.2017.
10.11.2016.

 

 

 
O NAMA

    Agencija 'HEXA' je nastala iz agencije 'Program++', koja je osnovana 1992 godine i bavila se kreiranjem računarskih aplikacija uglavnom iz ekonomskog domena. Februara 2001. godine otvara se nova agencija 'HEXA' koja nastavlja rad prethodne agencije, ali se počinje sa izradom računarskih aplikacija iz tehničkog domena. Teži se da izrađene računarske aplikacije budu kvalitetne, lake za rad, da povećaju poduktivnost i budu ergonomske. Takođe u saradnji sa klijentima vršimo konstantno poboljšavanje računarskih aplikacija.

Agencija HEXA

 

 
PROGRAMI

OBRAČUN ZARADA

    Računarska aplikacija za obračun zarada se od svog nastanka do danas prilagođava različitim potrebama klijenata. Kako od specifičnosti kod samog obračuna zarade tako i kod kreiranja specifičnih izveštaja.

    Aplikacija omogućava zadavanje većeg broja parametara za obračun zarada, automatsko kreiranje šablona sati ili njihov uvoz iz spoljne evidencije. Pre samog obračuna mogu se zadati procentualne obustave (u odnosu na bruto ili neto iznos), novčane obustave, kao i podaci o kreditima. Operater može više puta kreirati i brisati isti obračun. Izveštaji se mogu pregledati na ekranu, snimiti i odštampati. Takođe je omogućeno punjenje Excel šablona za specifične izveštaje (npr. u zdravstvu). Veoma lako se kreira XML fajl za slanje Poreskoj upravi. Virmani (elektronski ili obični papirni) se veoma jednostavno kreiraju uvozom XML faj iz Poreske uprave (deo za plaćanje) i podataka o računima radnika. Da bi se smanjili troškovi štampanja omogućeno je da se Isplatni listići radnicima šalju putem mejla.

 

obračun zarada

    Glavni delovi računarske aplikacije su:

Podaci o Radnicima, Izvoz i uvoz podataka sa sajta Poreske uprave,
Podaci o Parametrima, Kreiranje eVirmana,
Podaci o Satima prisutnosti, Izveštaji PPP PD, NZ-1, OZ, RAD, ...,
Podaci o Obustavama (novčane i %), Specifični izveštaji,
Podaci o Kreditima (RSD, EUR, CHF), Slanje izveštaja mejlom (Isplatni listići, ...),
Obračuni: Akontacije, Zarada, Razlike, Izvoz podataka u druge programe,
Obračuni za Bolovanje preko 30 dana, Podaci za knjiženje,
Obračuni za Porodiljsko odsustvo, Prevoz


    Pored obračuna zarada opciono možemo ponuditi sledeće obračune:

Zakup, Otpremnina,
Dobit, Privremeni i povremeni poslovi,
Ugovor o delu, Autorski ugovori,
Dnevnice, Nadzorni odbor,
Solidarna pomoć, Jubilarna nagrada,
Davanja fizičkim licima, Stručno osposobljavanje,
Isplata za neiskorišćeni godišnji odmor, Ugovor o dopunskom radu,
Stručna praksa, Volonteri

 

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.
    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

PIS (FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO)

    PIS - Poslovno Informacioni Sistem - Računarska aplikacija za vođenje poslovanja firmi.

    Kroz računarsku aplikaciju PIS pratimo kretanje podataka i dokumenata kroz firmu. Unos podataka se vrši samo jednom, a mnogi podaci  se preuzimaju iz drugih izvora (npr. Web prodavnica, Narudžbenica, ...). Kako kod ulaza sirovina tako i kod gotovih proizvoda postoji mogućnost da se dodaju moduli za kontrolu uzoraka. Pored već postojećih standardnih izveštaja možemo kreirati i specifične izveštaje prema vašim zahtevima.

    Delovi koji ulaze u sastav računarske aplikacije su:

 

finansijsko knjigovodstvo

Narudžbenice (Redovne, Godišnje, Mesečne, ...),

Prijemnice,

Radni nalozi,

Trebovanja,

Izdatnice,

Dostavnice,

Povratnice,

Zahtev kupca,

Predračuni,

Otpremnice,

Fakture (avansne, konačne, knjižna odobrenja, zaduženja),

Propratnice,

Ulazni računi,

Izvodi,

Nalozi,

Izveštaji (KPR, KIR, POPDV, Kartice, ...),

eRačun,

Fiskalna kasa,

...

    Računarska aplikacija je modularnog tipa,tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.

    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

 

OSNOVNA SREDSTVA

    Računarska aplikacija za vođenje evidencije osnovnih sredstava.

    Ova računarska aplikacija omogućava da se osnovno sredstvo prati od njegove nabavke, preko godišnjih amortizacija, do otuđenja ili rashodovanja. Za pojednostavljenje Popisa osnovnih sredstava omogućeno je da se popis može izvršiti i pomoću bar-code čitača.

    Delovi koji ulaze u sastav računarske aplikacije su:

 

osnovna sredstva

Amortizacione grupe,

Amortizacione podgrupe,

Inventarska mesta, Zadužena lica, Konta, ...

Podaci o osnovnom sredstvu,

Obračun amortizacije (redovne i poreske),

Pomoćni obračuni amortizacije,

Ulaganje u osnovno sredstvo,

Rashodovanje i otuđenje,

Popis osnovnih sredstava,

Kartica osnovnog sredstva,

...

 

    Uz računarsku aplikaciju Osnovna sredstava dobijate i računarske aplikacije za Sitan inventar i za Popis Sitnog inventara.

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.

    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

 

 

OVERAVANJE MERILA

    Računarska aplikacija za vođenje evidencije podataka u procesu Overavanja Merila. Podržana su sledeća Merila: Za merenje sile kočenja, Regloskopi, Opacimetri, Manometri i Analizatori gasova.

    Kroz računarsku aplikaciju se na lak i intuitivan način prate podaci vezani za Zatheve, Zapisnike, Uverenja (Rešenja), Knjige i EOT tabele. Neke od mogućnosti ove računarske aplikacije su:

 

predračuni

Preuzimanje podadaka iz spoljnih programa (npr. iz programa "Ponude") ili ručni unos,

Konvertovanje preuzetih podataka sa latinice u ćirilicu,

Kreiranje Zahteva,

Kreiranje pet (za svako Merilo) Zapisnika sa podacima merenja,

Kreiranje pet (za svako Merilo) Uverenja (Rešenja),

Kreiranje Knjiga (Arhivska, Interna i Skraćeni Delovodnik) i Omota spisa,

Kreiranje EOT tabela (u Excel formatu),

Hronološko praćenje podataka iz Pravilnika, Taxi, Zakona i podataka vezanih za Merila,

Izveštaji,

...

 

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše firme.

    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

 

 

DEČIJI ZDRAVSTVENI KARTONI (DZK)

    Računarska aplikacija za evidenciju pregleda dece u lekarskim ordinacijama.

    Lekar ima mogućnost da vidi ceo istorijat pregleda deteta i tako se pre pregleda upozna sa pacijentom. Vidi svoj dnevni raspored, a kroz izveštaje može da vidi npr. sedmični ili mesečni učinak, izveštaj datih vakcina i drugo.

    Računarska aplikacija omogućava:

 

zdravstveni kartoni

rad sa podacima o pacijentima,

zakazivanje pregleda po ordinacijama i smenama,

podaci sa rođenja pacijenta,

savetovalište,

bolesna deca,

vakcinacije,

sistematski pregledi,

ultrazvučni pregledi,

subspecijalistički pregledi,

...

    Računarska aplikacija je modularnog tipa, tako da je moguće izvršiti njeno prilagođavanje potrebama vaše ordinacije.

    Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da nas kontaktirate.

 

OSTALI PROGRAM

    Izradili smo veći broj specifičnih računarskih aplikacija za određene potrebe klijenata iz raznih oblasti.

    Pored računarsklih aplikacija iz ekonomskog domena razvijamo i računarske aplikacije iz tehničkog domena. Neke od karakterističnih računarskih aplikacija koje smo razvijali su:

 

ostali programi

Kontrola vozila,

Predračuni,

Evidencija nabavki,

Čitač saobraćajne dozvole,

Specifični programi za preuzimanje podataka iz drugih programa,

Specifični programi za konvertovanje podataka iz jednog u drugi format,

...

 

    Prema Vašim potrebama, zahtevima i specifičnostima možemo Vam kreirati odgovarajuće računarske aplikacije. Tako kreirana računarska aplikacija će biti laka za rad jer ne poseduje dodatne, često optrerećujuće opcije, i odgovaraće u celosti Vašim zahtevima. Za sva dodatna pitanja i informacije oko kreiranja računarskih aplikacija, molimo vas da nas kontaktirate.

 

 
USLUGE

USLUGE

    Za uspešnije poslovanje Vaše firme.

    Računari su postali sve prisutniji u našim životima. Najveći deo poslovanja se obavlja baš preko njih. Da bi poslovanje dobro funkcionisalo potrebni su i odgovarajući računarski programi. Zajedničkim razvojem računarskih aplikacija možete da dobijate proizvod koji će vaše poslovanje učiniti uspešnijim i to kroz:

 

usluge

Kreiranje računarskih aplikacija,

Kreiranje baza podataka,

Reinženjering postojećih računarskih aplikacija,

Prebacivanje podatak između računarskih aplikacija,

Dalji razvoj i unapređenje postojećih računarskih aplikacija,

Održavanje računarskih aplikacija i pomoć pri radu,

...

 

    Prema Vašim zahtevima i potrebama možemo Vam kreirati odgovarajuće računarske aplikacije. Za sva dodatna pitanja i informacije oko kreiranja računarskih aplikacija, molimo vas da nas kontaktirate.

 

INŽENJERING

    Da bi se kreirala računarska aplikacija potrebno je izvršiti: specificiranje - projektovanje - implementaciju - testiranje - ...

    Pravilnim sagledavanjem toka podataka kroz procese i njegovim implementiranjem dobijate kvalitetne, produktivne i lake za korišćenje računarske aplikacije.

 

inženjering

Identifikovanje i analiza potreba i zahteva klijenta,

Kreiranje i razvoj algoritama, korisničkog interfejsa, ...,

Kreiranje i razvoj toka podataka - baza podataka,

Implementiranje postavki u računarske aplikacije,

Testiranje računarske aplikacije,

Održavanje računarske aplikacije

 

    Za postojeće računarske aplikacije kroz reinženjering možemo razviti nove računarske aplikacije koje će biti kvalitetnije, produktivnije, lakše za korišćenje i koje će više odgovarati vašim zahtevima i potrebama.

    Prema Vašim zahtevima i potrebama možemo Vam kreirati odgovarajuće nove računarske aplikacije ili poboljšati postojeće. Za sva dodatna pitanja i informacije oko kreiranja ili poboljšanja računarskih aplikacija, molimo vas da nas kontaktirate.

 

ODRŽAVANJE I PODRŠKA

    Da bi programi pravilno radili potrebno ih je održavati. Ako pri radu sa programom naiđete na problem potrebna vam je pomoć.

    Za sve računarske aplikacije iz naše ponude nudimo održavanje i podršku. Da bi računarski program zadovoljavao projektovane karakteristike potrebno je da bude održavan, odnosno da se u računarski program implementiraju promene nastale npr. promenom određenih zakona i propisa. Takođe, kroz održavanje se vrši ispravljanje grešaka, poboljšanje performansi, prilagođavanje promenjenom okruženju, vrši optimizacija računarskog programa. Ovim dobijate da vaš program i više godina od instalacije i puštanja u rad radi korektno, nije zastareo, zadovoljava vaše potrebe i ne usporava vas u poslovanju.

    Kroz podršku (pomoć pri radu) u svakom trenutnu možete računati da ćemo vam pomoći da rešite nastale probleme u radu sa računarskim programom. Pomoć vam možemo pružiti putem telefona, putem e-mail-a, dolaskom u prostorije vaše firme ili daljinskim pristupom računaru u vašoj firmi.

 

održavanje i podrška
 
CENOVNIK

Prikaz cena licenci i cena mesečnog održavanja nekih karakterističnih računarskih aplikacija.

Obračun
zarada

PIS - Poslovno Informacioni Sistem

Osnovna
sredstva

Zdravstveni
kartoni

Overavanje
Merila

Kontrola
vozila

Napomena: Agencija HEXA nije u sistemu PDV-a
 
KONTAKT

HEXA - Agencija za izradu računarskih programa i računarski inženjering

 

Dula Karaklajića 29, 11550 Lazarevac, Srbija

+381 (0)63/554-187

agencijahexa@gmail.com

 

kontakt

Polja sa * su obavezna